لیست برندگان اولین جشنواره کارتون و کاریکاتور مطبوعات سراسری کشور - تبریز 1394

به نقل از تبریز تونز

لیست برندگان اولین جشنواره کارتون و کاریکاتور مطبوعات سراسری کشور - تبریز

بخش فرهنگ 

 

تبریز تونز

نفر اول بخش فرهنگ : سامان احمدی

تبریز تونز

نفر دوم بخش فرهنگ : فرزانه وزیری تبار

تبریز تونز

نفر سوم بخش فرهنگ : مجتبی حیدرپناه

تبریز تونز

برگزیده بخش فرهنگ : حمید قالیجاری

 

تبریز تونز

برگزیده بخش فرهنگ : عباس ناصری

تبریز تونز

برگزیده بخش فرهنگ : محمود رضا صنعتی

تبریز تونز

برگزیده بخش فرهنگ : محمد علی رجبی

تبریز تونز

برگزیده بخش فرهنگ : هادی کاظمی

 

بخش آزاد 

 

تبریز تونز

نفر اول بخش آزاد : مهدیه صباغ کار

تبریز تونز

نفر دوم بخش آزاد :ناهید زمانی 

تبریز تونز

نفر سوم بخش آزاد : شهرام رضایی

تبریز تونز

برگزیده بخش آزاد : سعید داوری

 

تبریز تونز

برگزیده بخش آزاد : داود هوشمند 

 

تبریز تونز

برگزیده بخش آزاد : محمد رضا ثقفی

تبریز تونز

برگزیده بخش آزاد : محمد سامان صولی

 

تبریز تونز

برگزیده بخش آزاد : محمد علی خلجی

 

بخش چهره

 

تبریز تونز

نفر اول بخش چهره : نسرین شیخی

تبریز تونز

نفر دوم بخش چهره : علیرضا پاکدل

تبریز تونز

نفر سوم بخش چهره : آرش فروغی

تبریز تونز

برگزیده بخش چهره : رامین خرسندی

تبریز تونز

برگزیده بخش چهره : شهرام شیرزادی

تبریز تونز

برگزیده بخش چهره : عارف نیازی

تبریز تونز

برگزیده بخش چهره : علی آهنگر

تبریز تونز

برگزیده بخش چهره : یاسر خانبرای

بخش ویژه 

 

تبریز تونز

جایزه ویژه : احسان گنجی

/ 1 نظر / 62 بازدید
نجوا

خيلي قشنگ بودن . خلق يه همچين كاريكاتور هايي نشون از خلاقيت فوق العاده و ذهن وسيع اين هنرمندانه .